ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าเปดรูที่ 3 แห่งโปรตุเกส"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:คู่สมรสของพระมหากษัตริย์ ไปยัง หมวดหมู่:คู่อภิเษกสมรสในพระมหา...
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:สมเด็จพระราชาบรมราชสวามี ไปยัง หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์พระราชส...)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:คู่สมรสของพระมหากษัตริย์ ไปยัง หมวดหมู่:คู่อภิเษกสมรสในพระมหา...)
[[หมวดหมู่:เจ้าชายโปรตุเกส|ป]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากลิสบอน]]
[[หมวดหมู่:คู่อภิเษกสมรสของในพระมหากษัตริย์]]
[[หมวดหมู่:เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง]]
138,643

การแก้ไข