ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระวันรัต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(New page: {{พุทธศาสนา}} '''วันรัต''' (อ่านว่า วันนะรัด) แปลว่า ''ผู้ยินดีในการอยู่ป่า,...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''วันรัต''' (อ่านว่า วันนะรัด) แปลว่า ''ผู้ยินดีในการอยู่ป่า, ผู้รักการอยู่ป่า'' ของเดิมใช้ '''พนรัต'''
 
'''วันรัต''' เป็นนามที่ได้มาจาก[[ลังกา]] สันนิษฐานตามคำแปลว่าคงเป็น[[สังฆนายก]]ฝ่าย[[อรัญวาสี]] คู่กับ[[พระพุทธโฆษาจารย์]] สังฆนายกฝ่าย[[คามวาสี]] นามนี้มีปรากฏฏครั้งแรกในหนังสือ[[พระราชพงศาวดาร]]ในสมัย[[สมเด็จพระเจ้าพระมหาจักรพรรดิ]] ที่มีชื่อเสียงปรากฏเด่นชัดคือ [[สมเด็จพระวันรัต วัดป่าแก้ว]] ซึ่งได้เข้าไปถวายพระพร[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]]ขอพระราชทานอภัยโทษแก่ข้าราชการที่ตามเสด็จไม่ทันในครั้งทำ[[ยุทธหัตถี]]
 
'''วันรัต''' ในปัจจุบันใช้เป็น[[พระราชทินนาม]][[สมเด็จพระราชาคณะ]] เรียกเต็มว่า [[สมเด็จพระวันรัต]] พระมหาเถระผู้จะได้รับพระราชทานนามนี้จะต้องมีความสำคัญมากในด้าน[[ภูมิธรรม]] โดยเฉพาะความป็นผู้ยินดีในการปฏิบัติ[[กรรมฐาน]] ยินดีในการ[[ปลีกวิเวก]]
14,402

การแก้ไข