ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาตารีนาแห่งบรากังซา"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:คู่สมรสของพระมหากษัตริย์สกอตแลนด์ ไปยัง หมวดหมู่:คู่อภิเษกสมร...
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:คู่สมรสของพระมหากษัตริย์ไอร์แลนด์ ไปยัง หมวดหมู่:คู่อภิเษกสมร...)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:คู่สมรสของพระมหากษัตริย์สกอตแลนด์ ไปยัง หมวดหมู่:คู่อภิเษกสมร...)
[[หมวดหมู่:คู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์อังกฤษ|คแทเธอรีนแห่งบราแกนซา]]
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์สจวต|คแทเธอรีนแห่งบราแกนซา]]
[[หมวดหมู่:คู่อภิเษกสมรสของในพระมหากษัตริย์สกอตแลนด์|คแทเธอรีนแห่งบราแกนซา]]
[[หมวดหมู่:เจ้าหญิงโปรตุเกส|คแทเธอรีนแห่งบราแกนซา]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากลิสบอน]]
138,643

การแก้ไข