ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รหัสท่าอากาศยาน IATA"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
({{โครงคมนาคม}})
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ชื่อภาษาอื่น|ต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ}}
{{ชื่ออังกฤษ}}
 
'''รหัสสนามบิน IATA''' (IATA airport code) เป็นรหัสของ[[สนามบิน]]ทั่วโลก เขียนแทนด้วยตัว[[อักษรละติน]] 3 ตัวอักษร โดยกำหนดโดย [[International Air Transport Association]] (IATA) โดยรหัสสนามบินนี้จะถูกใช้งานโดยทั่วไป รวมถึงปรากฏในตั๋วเครื่องบิน ป้ายติดประเป๋าเดินทาง
14,385

การแก้ไข