ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:เคานท์แห่งทิโรล ไปยัง หมวดหมู่:เคานต์แห่งทิโรล
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:เคานท์แห่งทิโรล ไปยัง หมวดหมู่:เคานต์แห่งทิโรล)
[[หมวดหมู่:เสียชีวิตจากมาลาเรีย]]
[[หมวดหมู่:ประมุขแห่งสไตเรีย]]
[[หมวดหมู่:เคานท์แห่งทิโรลเคานต์แห่งทิโรล]]
{{โครงชีวประวัติ}}
 
138,643

การแก้ไข