ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีสนามควอนตัม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
'''ทฤษฎีสนามควอนตัม''' ({{lang-en|Quantum Field Theory}} หรือ QFT) คือ[[ทฤษฎีควอนตัม]]ของสนามพลังงาน หรือ การใช้ทฤษฎีควอนตัมมาใช้กับระบบที่มี[[อนุภาค]]จำนวนมาก เพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ทาง [[อิเล็กโตรไดนามิกส์]] (โดยการควอนตัม[[สนามแม่เหล็กไฟฟ้า]]) เรียกว่า[[พลศาสตร์ไฟฟ้าควอนตัม]] (Quantum Electrodynamics) ต่อมาได้ขยายกรอบทางทฤษฎีเพื่ออธิบายสนามของ[[แรงนิวเคลียร์แบบอ่อน]]ร่วมด้วย เรียกว่าทฤษฎี อิเล็กโตร-วีก (Electro-Weak Theory) และเป็นพื้นฐานสำหรับการอธิบาย[[แรงนิวเคลียร์แบบเข้ม]]ที่เรียกว่า [[ควอนตัมโครโมไดนามิกส์]] (Quantum Chromodynamics) ทฤษฎีสนามควอนตัม (QFT) เป็นกรอบทฤษฎีสำหรับการสร้างแบบจำลองทางกลศาสตร์ควอนตั้มของสนามและระบบหลาย ๆ อย่างของวัตถุ (อยู่ในบริบทของสสารควบแน่น) ระบบทั้งสองซึ่งเป็นตัวแทนของระบบแบบคลาสสิกโดยเป็นจำนวนอนันต์ขององศาอิสระ
 
==หลักการ==
 
===สนามคลาสสิกและสนามควอนตัม===
 
สนามคลาสสิกเป็นฟังก์ชั่นที่กำหนดไว้เหนือบริเวณบางส่วนของอวกาศและเวลา
==อ้างอิง==
* Ryder, L. Quantum Field Theory. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1996.
7,698

การแก้ไข