เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| previous_election = การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2554
| previous_year = พ.ศ. 2554
| next_election = การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 เชียงใหม่ พ.ศ. 2556
| next_election =
| next_year = พ.ศ. 2556
| seats_for_election = เขตเลือกตั้งที่ 3 เชียงใหม่
| election_date = [[2 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2555]]
3,318

การแก้ไข