ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตวิทยาคลินิก"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== งานจิตวิทยาคลินิกในประเทศไทย ==
สถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรจิตวิทยาคลินิกคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2507
 
ปัจจุบัน นักจิตวิทยาคลินิกมีกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพฯและเมืองใหญ่ๆ และโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเท่านั้น ในด้านการเรียนการสอน มีบางมหาวิทยาลัยเปิดการสอนด้านจิตวิทยาคลินิก ผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลก็มีจำนวนไม่มากนัก โดยในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีนักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะประมาณ 450 คน
417,867

การแก้ไข