ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระมหากษัตริยานีสีสุวัตถิ์มุนีวงศ์ กุสุมะนารีรัตน์สิรีวัฒนา"

ในช่วงปี พ.ศ. 2483 พระนางได้ทำการอุปถัมภ์[[ระบำเทพอัปสร]]โบราณขึ้นมาอีกครั้งโดยทรงให้การศึกษาแก่พระราชนัดดาพระองค์แรกคือ [[สมเด็จพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี]]ให้เป็นนักรำอัปสร
 
ในปี พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุสละราชบัลลังก์แก่พระราชบิดา โดยเป็น [[พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต]] ต่อมาการสวรรคตของพระราชบิดาในปี พ.ศ. 25302503 เจ้านโรดม สีหนุได้ดำรงเป็นประมุขแห่งรัฐอีกครั้ง (ถึงแม้ว่าจะไม่ทรงดำรงพระอิสริยยศพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการจนกระทั่งอีกสมัยหนึ่งใน พ.ศ. 2536)
 
พ.ศ. 2513 สมาชิกสภาแห่งชาติลงมติปลดสมเด็จพระนโรดมสีหนุออกจากตำแหน่งประมุขรัฐขณะเสด็จเยือนต่างประเทศ แผนการรัฐประหารครั้งนี้นำโดยนักองค์ราชวงศ์[[สีสุวัตถิ์ สิริมตะ]] และมี[[ลอน นอล]]เป็นผู้ลงนามประกาศสบับสนุนสนับสนุนการปลดพระองค์ในสภาแห่งชาติ และมีการสถาปนา[[สาธารณรัฐกัมพูชาเขมร]]ขึ้น พระนางได้เสด็จลี้ภัยออกจากกัมพูชา ในเหตุการณ์พนมเปญแตกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2518 กลุ่มเขมรแดงได้ก่อตั้งกัมพูชาประชาธิปไตย เกิดการสังหารเชื้อพระวงศ์และชาวกัมพูชาจำนวนมาก พระนางเสด็จสวรรคตในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2518 ณ กรุง[[ปักกิ่ง]] [[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] สิริพระชนมายุ 71 พรรษา
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม