ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าซ็องจงแห่งโชซ็อน"

(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
 
* '''พระราชโอรส'''
# ลี รยุง,[[องค์ชายยอนซันกุน|องค์ชายยอนซาน มกุฎราชกุมารแห่งโชซอน]] พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีเจฮอน ตระกูลยุน แห่งฮัมอัน
# องค์ชายไม่ทราบพระนาม พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีเจฮอน ตระกูลยุน แห่งฮัมอัน
# ลี รยุง,[[องค์ชายยอนซันกุน|องค์ชายยอนซาน มกุฎราชกุมารแห่งโชซอน]] (연산군 ,燕山君 ,1476 - 1506) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีเจฮอน ตระกูลยุน แห่งฮัมอัน
# องค์ชายไม่ทราบพระนาม พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีเจฮอน ตระกูลยุน แห่งฮัมอัน
# ลี ย็อกย๊อก,[[พระเจ้าจุงจง|องค์ชายจินซอง]] (진성대군 ,晉城大君 ,1488 - 1544) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีจองฮย็อน ตระกูลยุน แห่งพาพยอง
# ลี จองจง,องค์ชายมูซาน (무산군 ,茂山君 ,1490 - 1525) พระราชโอรสของพระสนมมยองบิน ตระกูลคิม แห่งอันดง
# ลี ฮางฮัง,องค์ชายอันยาง (안양군 ,安陽君 ,1481 - 1505) พระราชโอรสของพระสนมควีอิน ตระกูลชอง แห่งโจคเย
# ลี พงบง,องค์ชายพงบงอัน (봉안군 ,鳳安君 ,1482 - 1505) พระราชโอรสของพระสนมควีอิน ตระกูลชอง แห่งโจคเย
# ลี พยอนบยอน,องค์ชายจอนซอง (전성군 ,全城君 ,1490 - 1505) พระราชโอรสของพระสนมควีอิน ตระกูลควอน
# ลี ซุน,องค์ชายคเยซ็อง ( 계성군 ,桂城君 ,1478 - 1504) พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลฮา
# ลี โซซู,องค์ชายวานวอน (완원군 ,完原君 ,1480 - 1509) พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลฮง แห่งนัมยาง
# ลี นยอมยอม,องค์ชายฮโวซานฮเวซาน (회산군 ,檜山君 ,1481 - 1512) พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลฮง แห่งนัมยาง
# ลี ทอนทน,องค์ชายคยอนซอง (견성군 ,甄城君 ,1482 - 1507) พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลฮง แห่งนัมยาง
# ลี ฮโวฮเว,องค์ชายอิกยาง (익양군 ,益陽君 ,1488 - 1552) พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลฮง แห่งนัมยาง
# ลี ชิม,องค์ชายคยองมยอง (경명군 ,景明君 ,1489 - 1526) พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลฮง แห่งนัมยาง
# ลี ฮุยอิน,องค์ชายยางวอนอุนชอน (운천군 ,雲川君 ,1490 - 1524) พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลฮง แห่งนัมยาง
# ลี ฮวานฮี,องค์ชายลีซองยางวอน (양원군 ,楊原君 ,1492 - 1551) พระราชโอรสของพระสนมซุกยองอึย ตระกูลชิมฮง แห่งนัมยาง
# ลี จอนควาน,องค์ชายยองอันลีซอง (이성군 ,利城君 ,1489 - 1552) พระราชโอรสของพระสนมซุกยอง ตระกูลชิม
# ลี จอน,องค์ชายยองอัน (영산군 ,寧山君 ,1490 - 1538)พระราชโอรสของพระสนมซุกยอง ตระกูลชิม
 
* '''พระราชธิดา'''
# องค์หญิงซุนซุก (순숙공주 ,順淑公主 ,1478 - 1488) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีจองฮย็อน ตระกูลยุน แห่งพาพยอง
# องค์หญิงชินซุก (신숙공주 ,愼淑公主 ,1481 - 1486) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีจองฮย็อน ตระกูลยุน แห่งพาพยอง
# องค์หญิงฮวีซุกไม่ปรากฎพระนาม พระราชธิดาของพระสนมซุกอึยสมเด็จพระราชินีจองฮย็อน ตระกูลคิมยุน แห่งพาพยอง
# องค์หญิงคยองซุกไม่ปรากฎพระนาม พระราชธิดาของพระสนมซุกอึยสมเด็จพระราชินีจองฮย็อน ตระกูลคิมยุน แห่งพาพยอง
# องค์หญิงฮวีจองฮวีซุก (휘숙옹주 ,徽淑翁主) พระราชธิดาของพระสนมซุกอึย ตระกูลคิม
# องค์หญิงจองฮเยคยองซุก (경숙옹주 ,敬淑翁主 ,1483 - ?) พระราชธิดาของพระสนมควีอินซุกอึย ตระกูลชอง แห่งโจคเยคิม
# องค์หญิงคงชินฮวีจอง (휘정옹주 ,徽靜翁主) พระราชธิดาของพระสนมควีอินซุกอึย ตระกูลออม แห่งยองวอลคิม
# องค์หญิงฮเยซุกจองฮเย (정혜옹주 ,靜惠翁主 ,? - 1507) พระราชธิดาของพระสนมซุกอึยควีอิน ตระกูลฮงชอง แห่งนัมยางโจคเย
# องค์หญิงจองซุนคงชิน (공신옹주 ,恭愼翁主 ,1481 - 1549) พระราชธิดาของพระสนมซุกอึยควีอิน ตระกูลฮงออม แห่งนัมยางยองวอล
# องค์หญิงจองซุกฮเยซุก (혜숙옹주 ,惠淑翁主) พระราชธิดาของพระสนมซุกอึย ตระกูลฮง แห่งนัมยาง
# องค์หญิงคยองซุนจองซุน (정순옹주 ,靜順翁主) พระราชธิดาของพระสนมซุกยองอึย ตระกูลชิมฮง แห่งนัมยาง
# องค์หญิงจองซุกฮเย (정숙옹주 ,靜淑翁主 ,1492 - ?) พระราชธิดาของพระสนมซุกยองอึย ตระกูลชิมฮง แห่งนัมยาง
# องค์หญิงคยองฮวีคยองซุน (경순옹주 ,慶順翁主 ,1482 - ?) พระราชธิดาของพระสนมซุกยอง ตระกูลควอนชิม
# องค์หญิงซุกฮเย (숙혜옹주 ,淑惠翁主 ,1486 - 1525) พระราชธิดาของพระสนมซุกยอง ตระกูลชิม
# องค์หญิงคยองฮวี (경휘옹주 ,慶徽翁主)พระราชธิดาของพระสนมซุกยอง ตระกูลควอน
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม