ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเวศ ลิมปรังษี"

* พระอุโบสถวัดอรัญวาสี อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
* พระอุโบสถวัดเพชรสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
* พระอุโบสถ และพระเจดีย์วัดเทพพิทักษ์บุณนารามปุณณาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
* พระอุโบสถวัดเลียบราษฎร์บำรุง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
* วิหารพระพุทธไสยาสน์ ณ เขาศูนย์ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
* ศาลาไทยที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
* ศาลาไทยที่นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
* พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ฯลฯ
 
=== ผลงานควบคุมงานบูรณปฏิสังขรณ์ ===
 
718

การแก้ไข