ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประมาณ ชันซื่อ"

ลบหมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนอัสสัมชัญแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:ศิษย์เก่าจากโรงเรียนอัสสัมชั...
(ลบหมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนอัสสัมชัญแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:ศิษย์เก่าจากโรงเรียนอัสสัมชั...)
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:บุคคลศิษย์เก่าจากโรงเรียนอัสสัมชัญ]]
[[หมวดหมู่:ปลัดกระทรวงยุติธรรมไทย]]
{{โครงชีวประวัติ}}
27,522

การแก้ไข