ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
คณะซาเลเซียนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น บาทหลวงตีโต เปดรอน ได้รับมอบหมายจากคณะซาเลเซียนให้ดำเนินการเจรจากับรัฐบาลประเทศลาวตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) เพื่อจะเปิดโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก ที่กรุงเวียงจันท์ และขณะนี้ ซาเลเซียนได้เริ่มกิจการเล็กๆ โดยเปิดสอนวิชาชีพช่างยนต์และช่างไฟฟ้าแก่เยาวชนลาว ณ กรุงเวียงจันท์
สมาชิกคณะซาเลเซียนในประเทศไทยที่ยังมีชีวิต มีจำนวน 91 ท่าน (สถิติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2009) โดยมี บาทหลวงยอห์น บอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
 
 
== '''โรงเรียนในเครือซาเลเซียน''' ==
 
 
*[[โรงเรียนเซนต์ดอมินิก]]
*[[โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพฯ]]
*[[โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง]]
*[[โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกสุราษฏร์]]
*[[โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี]]
*[[โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย]]
*[[โรงเรียนแสงทองวิทยา]]
*[[โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย]]
*[[โรงเรียนอรุณวิทยา]]
*[[โรงเรียนดอนบอสโกกัมพูชา]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
151

การแก้ไข