คนที่ใช้เหตุผล คุยกับคนประเภทใช้อคติคงไร้ประโยชน์ ทำได้แต่เพียงให้ความสงสารเท่านั้นแก้ไข