ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซลล์ประสาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== ภาพรวม ==
[[ไฟล์:Neuron Hand-tuned.svg|thumb|350px|เซลล์ประสาทและส่วนประกอบ]]
{{โครงส่วน}}
 
== กายวิภาคศาสตร์และจุลภาควิทยา ==
[[ไฟล์:Complete neuron cell diagram en.svg|thumb|450px|Complete neuron cell diagram]]
เซลล์ประสาทมีหลายชนิด ซึ่งมีความหลากหลายทั้งรูปร่าง ขนาด คุณสมบัติทางไฟฟ้าเคมี<ref>[http://www.ualberta.ca/~neuro/OnlineIntro/NeuronExample.htm The Neuron: Size Comparison]</ref>
 
 
ทั้งแอกซอนและเดนไดรต์ในระบบประสาทส่วนกลาง มักมีความหนาเพียง 1 ไมครอน ในขณะที่ในระบบประสาทส่วนรยางค์จะมีความหนามากกว่า ตัวเซลล์ประสาทมักมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10-25 ไมครอน และมักไม่ใหญ่กว่าตัวนิวเคลียสมากนัก แอกซอนของเซลล์ประสาทสั่งการ (motor neurons) ที่ยาวที่สุดของมนุษย์มีความยาวมากกว่า 1 เมตร คือ จากกระดูกสันหลังไปสู่นิ้วหัวแม่เท้า ส่วนแอกซอนของเซลล์ประสาทรับความรู้สึก (sensory neurons) มีแอกซอนยาวจากนิ้วหัวแม่เท้า ถึงดอซัล คอลัมน์ ([[dorsal columns]])ในไขสันหลัง ที่มีความยาวถึง 1.5 เมตร การศึกษาการทำงานของแอกซอนส่วนมาก ได้ความรู้จากการศึกษาแอกซอนของปลาหมึก ([[squid giant axon]]) (หนา 0.5 - 1 มิลลิเมตร ยาวหลายเซนติเมตร)
 
== กายวิภาคศาสตร์และจุลภาควิทยา ==
[[ไฟล์:Complete neuron cell diagram en.svg|thumb|450px|Complete neuron cell diagram]]
{{โครงส่วน}}