ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)"

ยุบ พระสงฆ์ไทยในอดีต ขอบเขตกำกวม
(ยุบ พระสงฆ์ไทยในอดีต ขอบเขตกำกวม)
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (มหานิกาย)]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทยที่มรณภาพไปแล้วสังขารไม่เน่าเปื่อย]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทยในอดีต]]
{{โครงชีวประวัติ}}
 
130,598

การแก้ไข