ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตวิทยาคลินิก"

(เพิ่มหมวดหมู่)
นักจิตวิทยาคลินิก คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยาสาขาจิตวิทยาคลินิก (Clinical psychology) ซึ่งมี[[ใบประกอบโรคศิลปะ]] และปฏิบัติงานในสถานพยาบาลต่างๆ นักจิตวิทยาคลินิกเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ให้การรักษาทางการแพทย์ ส่วนใหญ่มักประจำอยู่ในงาน[[จิตเวชศาสตร์]] (Psychiatry) บางส่วนอยู่ในงานอื่นๆ เช่น งานเวชกรรมป้องกัน หรือ งาน[[เวชศาสตร์ฟื้นฟู]] เป็นต้น
 
สถาบันที่เปิดสอนทางด้านจิตวิทยาคลินิก ระดับปริญญาตรี ของรัฐบาลได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ (ก่อตั้งเป็นแห่งแรกของประเทศ พ.ศ.2507) ม.เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร พิษณุโลก และ ม.รามคำแหง (สาขาจิตวิทยาคลินิก-ชุมชน) ม.เอกชนที่เปิดสอน คือ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ระดับปริญญาโท ได้แก่ ม.มหิดล
 
== อ้างอิง ==
1

การแก้ไข