ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดนตรี"

เพิ่มขึ้น 52 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
แก้ไขดนตรีไทย
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แก้ไขดนตรีไทย)
* พัฒนาด้านความเป็นเอกบุคคล
* พัฒนาด้านสุนทรีย์
อารมณ์ดีมีความสุข
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม