ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิจกรรมทางเพศของมนุษย์"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
'''กิจกรรมทางเพศของมนุษย์''' หรือ '''พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์''' มีความหมายถึงการปฏิบัติที่มนุษย์ได้พบและปลดปล่อยเรื่องทางเพศ มีหลากหลายกิจกรรมแตกต่างกันไป อย่างเช่นแผนการในการหาคู่ (จับคู่และแสดงพฤติกรรม) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางร่างกายหรืออารมณ์ รวมถึงการมี[[เพศสัมพันธ์]]
 
คำว่ากิจกรรมทางเพศ สามารถหมายถึง การกระทำที่เกี่ยวกับคน 2 คนหรือมากกว่า เช่นมีเพศสัมพันธ์ [[ออรัลเซ็กส์]] หรือ[[การสำเร็จความใคร่]]ให้ผู้อื่น หรือการสำเร็จความใคร่ให้ตัวเองคนเดียว
 
ในบาง[[วัฒนธรรม]] กิจกรรมทางเพศได้รับการยอมรับเฉพาะผู้ที่[[แต่งงาน]]แล้วเท่านั้น ถึงแม้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสและความสัมพันธ์นอกสมรสถือเป็นเรื่องทั่วไป กิจกรรมทางเพศบางชนิดก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายและผิดปกติในบางประเทศ และในบางครั้งอาจพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ผิดวิสัยในสังคม ตัวอย่างเช่น กิจกรรมทางเพศอย่าง[[การข่มขืน]]ถือเป็นอาชญากรรม
โดยปกติ คนจะมีกิจกรรมทางเพศด้วยกับคนที่เขาสนใจทางเพศ แต่ในบางครั้งก็มีกิจกรรมทางเพศให้กับคู่ขาได้ปลดปล่อยเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เป็นหน้าที่ หรือเพราะความเห็นอกเห็นใจที่เขาเห็นความรู้สึกของคู่ขา
 
เช่นเดียวกับคนที่มีกิจกรรมทางเพศเพราะเงิน หรือเพื่อหาผลประโยชน์จากกิจกรรม มากไปกว่านั้นผู้ชายและผู้หญิงที่ก็อาจมี[[เพศสัมพันธ์]]กันในจุดแรกของการเริ่มต้นกัน ในบางคนอาจไม่ชอบการมีเพศสัมพันธ์อันเนื่องจากทั้งสองคนไม่ชอบหรือรำคาญกันแล้ว มีส่วนเกี่ยวข้องกับความคิดที่ตรงข้ามกันของ 2 คน ที่สามารถให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นและความดึงดูด สนใจ<ref name=Holbrook1972 >{{Cite book | last=Holbrook | first=David | year=1972 | title=The masks of hate: the problem of false solutions in the culture of an acquisitive society | publisher=Pergamon Press | page=118 | url=http://books.google.com/books?id=rWYIAQAAIAAJ | isbn=9780080157993}}</ref><ref name=Institute1997 >{{Cite book | last=Institute | first=American Film | year=1997 | title=[[The American Film Institute Catalog of Motion Pictures]] produced in the United States, Volume 1,&nbsp;Part 2 | edition=reprint | publisher=[[University of California Press]] | isbn=9780520209701 | url=http://books.google.com/books?id=s1k1RsGvFwwC | page=369 }}</ref>
 
== อ้างอิง ==
138,643

การแก้ไข