ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประปานครหลวง"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
| ชื่อหน่วยงาน = การประปานครหลวง
| ชื่อในภาษาแม่_1 = Metropolitan Waterworks Authority
| ชื่อในภาษาแม่_2 =
| ชื่อในภาษาแม่_ท =
| ตรา = การประปานครหลวง.jpg
| ตรา_กว้าง = 150px
| ตรา_บรรยาย =
| วันก่อตั้ง = [[14 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2457]]
| สืบทอดจาก_1 =
| สืบทอดจาก_2 =
| วันยุบเลิก =
| สืบทอดโดย =
| เขตอำนาจ = [[กรุงเทพมหานคร]] [[นนทบุรี]] [[สมุทรปราการ]]
| กองบัญชาการ = 400 [[ถนนประชาชื่น]] แขวงทุ่งสองห้อง [[เขตหลักสี่]] [[กทม.]] 10210
| latd= |latm= |lats= |latNS=
| longd= |longm= |longs= |longEW=
| รหัสภูมิภาค =
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 1,196.9567 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2555]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/015/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 15ก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555</ref>
| หัวหน้า1_ชื่อ = เจริญ ภัสระ
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้ว่าการ
| ประเภทหน่วยงาน = รัฐวิสาหกิจ
| ต้นสังกัด = [[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]]
| ลูกสังกัด_1 =
| เอกสารหลัก_1=
| เว็บไซต์ = http://www.mwa.co.th
| หมายเหตุ =
| แผนที่ =
| แผนที่_กว้าง =
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''การประปานครหลวง''' เป็น[[รัฐวิสาหกิจ]]ในสังกัด[[กระทรวงมหาดไทย]] มีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในเขตพื้นที่[[กรุงเทพมหานคร]] [[จังหวัดนนทบุรี]]และ[[จังหวัดสมุทรปราการ]] อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลของ[[องค์การอนามัยโลก]]
ในวันที่ [[14 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2457]] [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดกิจการโดยมีชื่อเรียกครั้งนั้นว่า '''การประปากรุงเทพฯ'''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2457/D/1967.PDF การเปิดการประปากรุงเทพฯ วันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2457]</ref> โดยมีพระราชดำรัสให้เห็นถึงความสำคัญของน้ำที่สะอาดของกิจการประปาตอนหนึ่งว่า
 
{{คำพูด|...ท่านทั้งหลายที่ได้ช่วยเราทำการอันนี้ให้สำเร็จไปได้ ควรรู้สึกปลื้มใจว่า ได้ทำการอันเป็นประโยชน์และ กุศลอย่างยิ่ง เพราะน้ำซึ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ใครๆย่อมรู้อยู่แล้วทั้งในโบราณและบัดนี้ว่า เป็นของจำเป็นเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขสำหรับป้องกันโรคอันตรายของมนุษย์ น้ำใสสะอาดย่อมเป็นเครื่องบำบัดโรคได้ดีกว่าโอสถหรือเภสัชทั้งหลาย...}}
 
ในที่สุดน้ำประปาที่สะอาดบริสุทธิ์ อันเป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงริเริ่ม เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ในกรุงเทพฯ ได้บริโภค ก็สำเร็จตามพระราชประสงค์ ต่อนี้ไปราษฎรของพระองค์ไม่ต้องบริโภคน้ำที่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งก่อให้เกิดโรคภัยอีกต่อไป ซึ่งนอกจากจะเป็นการบำรุงความสุขอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนแล้ว การประปายัง'''เป็นเครื่องแสดงปรากฏอีกอย่างหนึ่งว่าเมืองไทยได้ดำเนินขึ้นสู่บันไดแห่งความเจริญอีกขั้นหนึ่งแล้ว''' กิจการประปากรุงเทพฯ ก้าวหน้าเป็นลำดับจนกระทั่งปี 2496 เมื่อประชาชนเพิ่มจำนวนมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ จึงได้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งในพระนคร ธนบุรี นนทบุรี และสมุทรปราการ ใน[[พ.ศ. 2510]] รัฐบาลได้รวมกิจการประปา 3 จังหวัด คือ การประปากรุงเทพฯ การประปาเทศบาลธนบุรี การประปาสมุทรปราการ และการประปานนทบุรี รวมเป็นกิจการเดียวกันมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีชื่อเรียกว่า การประปานครหลวง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2510/A/075/601.PDF พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510]</ref> มาจนทุกวันนี้
 
== การดำเนินงาน ==
การประปานครหลวงมีพื้นที่รับผิดชอบ 3,192 ตารางกิโลเมตร ใช้น้ำดิบจากสองแหล่งในการผลิตน้ำประปา คือ [[แม่น้ำเจ้าพระยา]] และ[[แม่น้ำแม่กลอง]] มีโรงงานผลิตน้ำหลัก 4 แห่ง คือ โรงงานผลิตน้ำบางเขน มหาสวัสดิ์ สามเสนและธนบุรี รวมกำลังการผลิต 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ำประปาที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานองค์การอนามัยโลก จำนวนผู้ใช้น้ำกว่า 2.1 ล้านราย คิดเป็นประชากรประมาณ 10 ล้านคน หรือเป็นร้อยละ 99% ของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ
 
== ตราสัญลักษณ์ ==
138,643

การแก้ไข