ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทูต"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''การทูต''' ({{lang-en|Diplomacy}}) เป็นศิลปะและทักษะ[[การเจรจา]] สนทนา สื่อสาร รวมถึงการติดต่อธุระต่าง ๆระหว่างบุคคลที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนการเจรจาขององค์กรหรือประเทศ
 
'''การทูต''' เป็นการแสดงถึงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างกัน ให้มีความสัมพันธ์ทางด้านต่าง ๆ ที่ประเทศนั้น ๆ มีต่ออีกประเทศหนึ่ง โดยจะมีข้อตกลงที่เป็น[[ลายลักษณ์อักษร]] เช่น การทูต เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง [[ไทย]]-[[มาเลเซีย]] โดยมีท่าน[[ทูต]]ไปประจำทั้ง 2 ประเทศ เป็นต้น หากเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ เราสามารถเรียกทูตกลับประเทศไทย หรือเรียกว่า การลดความสัมพันธ์ระหว่างกัน
138,643

การแก้ไข