ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระดูกน่อง"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
{{ระวังสับสน|เข็มกลัดฟิบิวลา}}
{{กล่องข้อมูล กระดูก
| Name = กระดูกน่อง<br /> (Fibula)
| Latin =
| GraySubject = 62
| GrayPage = 260
| Image = Illu_lower_extremity.jpg
| Caption = กระดูกของรยางค์ล่าง
| Image2 = Gray262.png
| Caption2 = ส่วนปลายของ'''กระดูกน่อง'''ข้างขวา มุมมองด้านใกล้กลาง
| Origins =
| Insertions =
| Articulations =
| MeshName = Fibula
| MeshNumber = A02.835.232.043.650.321
}}
'''กระดูกน่อง''' หรือ '''กระดูกฟิบูลา''' เป็น[[กระดูก]]ที่อยู่ด้านข้างของ[[กระดูกแข้ง]] (tibia) ซึ่งกระดูกสองชิ้นนี้มีข้อต่อกันทางด้านบนและด้านล่าง กระดูกนี้มีขนาดเล็กกว่ากระดูกแข้ง เมื่อเทียบสัดส่วนกับความยาวจะพบว่ากระดูกน่องเป็นกระดูกที่ผอมที่สุดในบรรดา[[กระดูกยาว]]ทั้งหมด ส่วนต้นกระดูกมีขนาดเล็ก วางตัวอยู่ด้านหลังของหัวกระดูกแข้งใต้ต่อระดับข้อ[[เข่า]] และไม่ได้เป็นกระดูกองค์ประกอบของข้อเข่า ส่วนปลายของกระดูกนี้เอียงยื่นไปทางด้านหน้าเล็กน้อย ปลายล่างของกระดูกนี้ยื่นลงต่ำกว่าปลายกระดูกแข้ง สร้างเป็นส่วนด้านข้างของ[[ข้อเท้า]]
138,643

การแก้ไข