ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรดคาร์บอนิก"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
}}
 
'''กรดคาร์บอนิก''' ({{lang-en|Carbonic acid}}) เป็น[[กรด]]ชนิดหนึ่งที่มีอะตอมของ[[คาร์บอน]]เป็นส่วนประกอบ มี[[สูตรเคมี|สูตรโมเลกุล]] H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> กรดคาร์บอนิกยังใช้เป็นคำเรียก[[สารละลาย]]ของ[[คาร์บอนไดออกไซด์]]ใน[[น้ำ (โมเลกุล)|น้ำ]] ซึ่งมี H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> อยู่เล็กน้อย เราเรียกเกลือของกรดคาร์บอนิกว่า '''ไบคาร์บอเนต''' (หรือ '''ไฮโดรเจนคาร์บอเนต''') และ '''คาร์บอเนต'''
 
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายน้ำเกิด[[สมดุลเคมี]]กับกรดคาร์บอนิก ดัง[[สมการเคมี|สมการ]]ต่อนี้
:: CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O → H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>
 
[[ค่าคงที่สมดุล]]ที่ 25&nbsp;°C เท่ากับ 1.70×10<sup>−3</sup>: ดังนั้น[[คาร์บอนไดออกไซด์]]ส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนเป็นกรดคาร์บอนิกและยังคงอยู่เป็นโมเลกุล CO<sub>2</sub> ถ้าหากไม่มี[[ตัวเร่งปฏิกิริยา]] สมดุลข้างต้นจะเกิดขึ้นช้า โดยมี[[อัตราการเกิดปฏิกิริยา]] (rate constant) เท่ากับ 0.039 s<sup>−1</sup> สำหรับขาไป
:: (H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> → CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O).
 
สมดุลระหว่าง[[คาร์บอนไดออกไซด์]]และกรดคาร์บอนิก มีความสำคัญมากสำหรับการควบคุมความเป็นกรดของของเหลวในร่างกาย สิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดมี[[เอนไซม์]]ชื่อ[[คาร์บอนิกแอนไฮเดรส]] เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบสองตัวนี้ โดยสามารถเร่งปฏิกิริยาให้เร็วขึ้นถึง 10<sup>9</sup> เท่า
 
== อ้างอิง ==
138,643

การแก้ไข