ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
ชื่อ = คณะวิศวกรรมศาสตร์ <br> มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
ภาพ = [[ไฟล์:logoubu.gif|logoubu|75px]] |
ชื่อไทย = คณะวิศวกรรมศาสตร์์วิศวกรรมศาสตร์ <br> มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
ชื่ออังกฤษ = Faculty of Engineering Ubon Ratchathani University |
คำขวัญ = |
}}
 
'''คณะวิศวกรรมศาสตร์''' '''[[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]''' ปัจจุบันประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการคณะและ 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และภาควิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
 
== ประวัติ ==
 
== ภาควิชา ==
* [[วิศวกรรมเครื่องกล|ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล]]
* [[วิศวกรรมโยธา|ภาควิชาวิศวกรรมโยธา]]
* [[วิศวกรรมอุตสาหการ|ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ]]
* [[วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์|ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์]]
* [[วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม|ภาควิชาวิศวกรรมเคมี]]
|-
|valign="top" |
'''วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)'''
* สาขา[[วิศวกรรมเครื่องกล]]
* สาขา[[วิศวกรรมอุตสาหการ]]
* สาขา[[วิศวกรรมไฟฟ้า]]
* สาขา[[วิศวกรรมโยธา]]
 
|valign="top" |
'''วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)'''
* สาขา[[วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม]]
* สาขา[[วิศวกรรมเครื่องกล]]
* สาขา[[วิศวกรรมโยธา]]
* สาขา[[วิศวกรรมอุตสาหการ]]
* สาขา[http://web.eng.ubu.ac.th/~graduate/Announce48/Course/brochure_M.pdf วิศวกรรมไฟฟ้า]
* สาขา[[การบริหารงานก่อสร้างและการจัดการระบบสาธารณูปโภค]] (เปิดรับปีการศึกษา 2556)
 
 
|valign="top" |
'''วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)'''
* สาขา[[วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม]]
'''ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขา[[วิศวกรรมเครื่องกล]]
* สาขา[[วิศวกรรมโยธา]]
* สาขา[[วิศวกรรมอุตสาหการ]]
* สาขา[http://web.eng.ubu.ac.th/~graduate/Announce48/Course/brochure_Ph.D.pdf วิศวกรรมไฟฟ้า]
 
138,643

การแก้ไข