ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ"

เก็บกวาด
(r2.7.3) (โรบอต เพิ่ม: tr:Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi)
(เก็บกวาด)
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ''' ({{lang-en|Economic and Social Council หรือ ECOSOC}}) เป็นหนึ่งใน 6 องค์กรหลักของ[[สหประชาชาติ]] ประกอบด้วยตัวแทนจาก 54 [[ประเทศ]]
ในแต่ละปี 18 ประเทศสมาชิกจะได้รับการเลือกตั้งโดย[[สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ]] โดยมีวาระ 3 ปี
 
[[คณะมนตรี]]นี้มีภาระหน้าที่ดั้งเดิมคือการช่วยเหลือประเทศที่ต่อต้านสงครามใน[[ยุโรป]]และ[[เอเชีย]] แต่ปัจจุบัน ปัญหาของประเทศกำลังพัฒนาเป็นปัญหาใหญ่ ดังนั้น จึงหันมาทำหน้าที่ในการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สังคม มนุษยธรรม วัฒนธรรม การศึกษา และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำงานประสานกับองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเหล่านี้
 
การตัดสินใจในเรื่องต่างๆจะถูกนำมาถกในที่ประชุมของคณะมนตรี ที่ซึ่งสมาชิกแต่ละประเทศมีอำนาจออกเสียงเพียงหนึ่งเสียงเท่านั้น และจากนั้นก็จะส่งความคิดเห็นไปยังสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
 
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆของสหประชาชาติ อาทิ ร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการขององค์การชำนัญพิเศษต่างๆ ของสหประชาชาติ เช่น ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) เป็นต้น
138,643

การแก้ไข