ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเซี่ยวเชิ่งเซี่ยน"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
({{ใช้ปีคศ|240px}} {{ผู้นำประเทศ <!----------ชื่อ----------> | name = สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเชิ่งเซี่ยน<br> พระพันปี)
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
== สวรรคต ==
ในที่สุดเมื่อปี ค.ศ.1777 ฉงชิ่งหวงไท่โฮ่วเสด็จสวรรคต ขณะมีพระชนมายุรวม 85 พรรษา พระราชพิธีพระบรมศพถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยมี[[จักรพรรดิเฉียนหลง]]คอยเป็นแม่งานดูแลการจัดงานด้วยพระองค์เอง เพื่อแสดงถึงความกตัญูกตเวทิตาต่อบุพการี พระบรมศพถูกฝังที่พระสุสานหลวงชิงตะวันตก ในมลฑลเห่อเป่ย ภายหลังสวรรคตจึงได้รับการเฉลิมพระนามว่า '''จักรพรรดินีเสี้ยวเชิ่งเซี่ยน'''
== ในภาพยนต์ภาพยนตร์ต่างๆๆ ==
เรื่องราวของพระนางหนิวฮูลู ได้รับการกล่าวถึงและมีการนำมาสร้างเป็นภาพยนต์ภาพยนตร์เรื่อง อาทิเช่น [[เจินหวนนางพญาวังหลัง (ภาพยนต์ภาพยนตร์)|ภาพยนต์ภาพยนตร์เรื่องเจินหวนนางพญาวังหลัง]] ที่กล่าวชีวิตของพระนางตั้งแต่เริ่มเข้าวังและภาพยนต์ภาพยนตร์เรื่อง [[องค์หญิงกำมะลอ(ละครโทรทัศน์)|องค์หญิงกำมะลอ]] ที่กล่าวถึงพระนางในฐานะพระพันปีหลวงใน จักรพรรดิเฉียนหลงเป็นต้น
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
417,867

การแก้ไข