ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

โยงหน้าให้ถูกต้อง
(โรบอต: แทนที่คำ)
(โยงหน้าให้ถูกต้อง)
* '''สีเหลืองแดง''' {{color box|yellow}}{{color box|red}} เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ดังปรากฏในเนื้อเพลง “เพลงประจำมหาวิทยาลัย” (มอญดูดาว) ที่ว่า “เหลืองของเราคือธรรมประจำจิต แดงของเราคือโลหิตอุทิศให้” ซึ่งนับเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีแรกของการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2477 โดยหมายถึง ความสำนึกในความเป็นธรรมและความเสียสละเพื่อสังคม<ref name="place">[http://www.tu.ac.th/intro/about/place_rec.htm สถานที่สำคัญหรือจุดประวัติศาสตร์], เว็บไซต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</ref>
* '''[[ยูงทอง|เพลงพระราชนิพนธ์ธรรมศาสตร์]]''' เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน<ref>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (มปป.). '''
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย | THAMMASAT UNIVERSITY.''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [http://www.tu.ac.th/intro/about/symbol/songtu.html]. (เข้าถึงเมื่อ: 26 สิงหาคม 2553).</ref> โดยในวันที่ [[30 มกราคม]] [[พ.ศ. 2504]]ได้มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] และ[[สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ]] ขณะเสด็จมาทรงดนตรี ณ เวทีลีลาศ [[สวนอัมพร]] ภายใน[[พระราชวังดุสิต]] พระองค์รับสั่งว่าจะทรงพระราชนิพนธ์เพลงประจำมหาวิทยาลัยพระราชทานให้แก่นักศึกษาธรรมศาสตร์
 
จนวันที่ [[9 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2506]] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ[[พระบรมวงศานุวงศ์]] มาทรงดนตรี ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทรงบรรเลงทำนองเพลงที่จะพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยด้วย<ref>The Asian Pacific News. (2549 ). '''พระอัฉริยภาพของในหลวง: “สำหรับข้าพเจ้าดนตรีคือสิ่งประณีตงดงาม”''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [http://www.apacnews.net/spreport/king280.htm]. (เข้าถึงเมื่อ: 26 สิงหาคม 2553).</ref> โดยเป็น[[เพลงพระราชนิพนธ์]] ลำดับที่ 36 มี[[นายจำนงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์)]] เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้อง และยกร่างโดย[[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]]
138,643

การแก้ไข