ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ราชมงคลเกมส์"

decorated logo
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(decorated logo)
| name= ราชมงคลเกมส์
| title = [[กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย]]<br>''(ปีการศึกษา)''
| image = [[ไฟล์:Rmutlogo.jpg|40px]]
| above =
| group1 = กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยี<br>และอาชีวศึกษา
130,983

การแก้ไข