ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเศวตอดุลยเดชพาหน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต: แทนที่คำ)
* สำอาง ทำจากโลหะผิวทอง
 
ปัจจุบันพระเศวตอดุลยเดชพาหนได้ล้มลงแล้วในวันที่ ๓เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ณ.วังไกลกังวล หัวหิน
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม