ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา"

(โรบอต: แทนที่คำ)
! width="50%" style="background: Mediumblue; color: white;"| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" style="background: Aliceblue; "|1. นายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน
| valign = "top" style="background: Aliceblue; "|[[27 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2535]] - [[4 มกราคม]] [[พ.ศ. 2541]]
|-
| valign = "top" style="background: Lightskyblue; "|2. นายปลองยุทธ อินทพันธ์
| valign = "top" style="background: Lightskyblue; "|[[5 มกราคม]] [[พ.ศ. 2541]] - [[17 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2545]]
|-
| valign = "top" style="background: Aliceblue; "|3. นางภรภัทร (วิลาวัณย์) สิทธิวงศ์
| valign = "top" style="background: Aliceblue; "|[[18 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2545]] - [[30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2548]]
|-
| valign = "top" style="background: Lightskyblue; "|4. นายจำลอง เชยอักษร
| valign = "top" style="background: Lightskyblue; "|[[24 มกราคม]] [[พ.ศ. 2549]] - [[28 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2551]]
|-
| valign = "top" style="background: Aliceblue; "|5. นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์
| valign = "top" style="background: Aliceblue; "|[[29 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2551]] - [[30 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2554]]
|-
| valign = "top" style="background: Lightskyblue; "|6. นางสาลินี มีเจริญ
| valign = "top" style="background: Lightskyblue; "|[[30 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2554]] - ปัจจุบัน
|-
12,123

การแก้ไข