ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟอุตรดิตถ์"

เยิ่นเย้อ
(เยิ่นเย้อ)
|seealso = สายเหนือ
}}
'''สถานีรถไฟอุตรดิตถ์''' ตั้งอยู่ใน ต.ท่าอิฐ อ.เมือง [[จังหวัดอุตรดิตถ์|จ.อุตรดิตถ์]]ระยะทางห่างจาก[[สถานีรถไฟกรุงเทพ]] 485.17 [[กิโลเมตร]] สถานีรถไฟอุตรดิตถ์เป็นสถานีรถไฟระดับ 1 สถานีรถไฟอุตรดิตถ์เป็นย่าน[[สถานีรถไฟ]]ที่ใหญ่ที่สุดใน[[ภาคเหนือ]]ควบคู่ไปกับ[[สถานีรถไฟศิลาอาสน์]] โดยเป็นสถานีรถไฟอุตรดิตถ์เป็นสถานีรถไฟที่มีผู้คนขึ้นโดยสารเป็นจำนวนมากทั้งจากอำเภอภายในจังหวัด ต่างจังหวัด อาคารของสถานีรถไฟอุตรดิตถ์นั้นมีขนาด 3 ชั้น มีอาณาเขตสถานีที่กว้างขวาง และสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ยังมีความสำคัญคือ 1. สถานีรถไฟแห่งนี้เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกองลากเลื่อนเขตอุตรดิตถ์ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการเดินรถไฟทั้งหมดของสายเหนือตั้งแต่ [[สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี]]- [[สถานีรถไฟเชียงใหม่]] และจากทางแยก[[สถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา]]-[[สถานีรถไฟสวรรคโลก]]และ 2. สถานีรถไฟแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงรถจักรอุตรดิตถ์ที่มีหน้าที่คอยซ่อมบำรุงรถไฟที่เกิดการสึกหรอ หรือเสียหายนั่นเอง จากโดยสรุปถึงแม้อุตรดิตถ์จะเป็นเมืองที่มิได้ใหญ่โตมากมาย ไม่ได้เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันมาก แต่เมืองนี้ก็มีความสงบเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทั้งหลาย และมีเสน่ห์ของวัฒนธรรม [[ล้านนา]] [[ล้านช้าง]] [[ไทย]] [[ไทยญวน]] ผสมกันอยู่อย่างลงตัวนั่นเอง อักษรย่อของสถานีรถไฟอุตรดิตถ์คือ อด.
 
 
726

การแก้ไข