ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)"

 
===สมณศักดิ์===
* ได้รับพระราชทาน[[สมณศักดิ์]] เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราขทินนามที่ พระครูอมรธรรมนิเทศก์
* พ.ศ. 2553 ได้รับพระราชทานตั้ง[[สมณศักดิ์]]เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญในราขทินนามที่ "พระสุนทรธรรมเมธี" (5 ธันวาคม 2553)
 
ผู้ใช้นิรนาม