พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)

พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ), ดร.[1] ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ รูปที่2,เป็นอาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสุนทรธรรมเมธี

(สุเทพ อาสโภ)
พระสุนทรธรรมเมธี สุเทพ.jpg
ชื่ออื่นพระคุณท่าน ท่านเจ้าคุณสุเทพ
ส่วนบุคคล
เกิด23 กุมภาพันธ์ 2487 (79 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก, ป.ธ.4, ศน.บ. (ศาสนาปรัชญา),M.A. (Edu),Ph.D. (Philosophy)
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดท่าสว่าง บุรีรัมย์
อุปสมบท26 เมษายน 2507
พรรษา59 พรรษา
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง และรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ รูปที่2

ประวัติแก้ไข

ชาตภูมิแก้ไข

พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ),ดร. [2]นามเดิมชื่อว่า สุเทพ นามสกุลบุตรโสภา

 • เกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2487 บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ต.กันทรารมย์ (เดิม ต.เมืองไผ่) อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • นามบิดา นายโระ นามสกุลนิทะรัมย์ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • นามมารดา นางบิน นามสกุลบุตรโสภา บ้านปรีเวง ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

บรรพชาและอุปสมบทแก้ไข

พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ),ดร.

 • บรรพชา เมื่อพ.ศ. 2501 โดยมี พระครูวิสุทธคันธารมย์ (จาด ธมฺมทินฺโน) วัดคันธารมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์
 • อุปสมบท เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2507 ณ พัทธสีมาวัดคันธารมย์ โดยมี พระครูวิสุทธคันธารมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมงคลรังษี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกระสัง เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระครูบริหารนันทคุณ วัดบ้านหนองขอน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า" อาสโภ "

การศึกษาแผนกธรรม-บาลี และสายสามัญแก้ไข

พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ),ดร.

งานปกครองคณะสงฆ์แก้ไข

พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ),ดร.

 • พ.ศ. 2564 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ 2564 เนื่องจากเจ้าคณะภาค11มีคำสั่งพักงานเจ้าคณะจังหวัดเป็นการชั่วคราว)

งานด้านการศึกษาแก้ไข

พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ),ดร.

รางวัลเกียรติคุณแก้ไข

 • พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ ประเภทกาญจนากียรติคุณ

สมณศักดิ์แก้ไข

พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ),ดร.

อ้างอิงแก้ไข

 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓ พระมหาสุทพ ๔ ประโยค วัดท่าสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระครูอมรธรรมนิเทศก์ ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่ม ๑๐๗, ตอนที่ ๒๔๒, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓, หน้า ๑๓
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ จำนวน ๑,๐๗๕ รูป ลำดับที่ ๒๙. พระครูอมรธรรมนิเทศก์ วัดท่าสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระสุนทรธรรมเมธี ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข,๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔,หน้า ๕
 1. พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)
 2. ""ปู่ชัย"ประธานสมโภชสมณศักดิ์"พระราชาคณะชั้นสามัญ" รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์". mgronline.com. 2011-02-23.
 3. "มหาเถรสมาคม The Sangha Supreme Council of Thailand". mahathera.onab.go.th.
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-12-28.
 5. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1621814161227786&id=100001976535887
 6. "พระสุนทรธรรมเมธี ดร. ตำแหน่งผู้จัดการ/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา". www.group-11.com.
 7. "สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนววิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000". www.mcubr.ac.th.
 8. "คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ". www.mcubr.ac.th.
 9. "สงฆ์บุรีรัมย์ชี้พุทธศาสนาแก้วิกฤตการเมืองได้". www.mcu.ac.th (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
 10. พระครูอมรธรรมนิเทศก์
 11. "Mahachulalongkornrajavidyalaya University". nsw.mcu.ac.th.