ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟรางเดี่ยว"

 
== ความแตกต่างจากระบบขนส่งรูปแบบอื่น ==
=== ความแตกต่าง ===
โมโนเรลแตกต่างจาก[[รถราง]]และระบบ[[รางเบา]] โมโนเรลสมัยใหม่มักจะมีการแบ่งพื้นที่จากช่องทางอื่นและคนเดินเท้าอย่างชัดเจน โมโนเรลสามารถเคลื่อนและรองรับได้ด้วยที่รองรับน้ำหนักเพียงส่วนเดียวแตกต่างจากระบบอื่น นอกจากนี้โมโนเรลยังไม่ต้องมีการรับไฟฟ้าจากเสาสาลี่อีกด้วย
 
=== รถไฟพลังแม่เหล็ก ===
[[รถไฟพลังแม่เหล็ก]]บางส่วนใช้ในรูปแบบโมโนเรลเช่น Transrapid และ Linimo แต่มีความแตกต่างจากโมโนเรลรูปแบบอื่นที่รถไฟพลังแม่เหล็กจะไม่มีการสัมผัสกับราวโดยตรง
 
== ประวัติ ==
6,392

การแก้ไข