ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟรางเดี่ยว"

รถโมโนเรล สามารถจำแนกตามการจัดวางได้สองแบบคือแบบวางคร่อมราว (straddle-beam) กับแบบแขวนไว้กับราว (suspended)
 
รูปแบบโมโนเรลที่นิยมใช้มากที่สุดในทุกวันนี้คือแบบวางคร่อมราว โดยใช้ราวแบบ[[เหล็กกล้า]]หรือ[[คอนกรีตเสริมแรง]]ในความกว้างประมาณสองถึงสามฟุต ราวจะถึงตรึงด้วยยางจากด้านบนและด้านข้าง เพื่อความมั่นคงและมีแรงเคลื่อน โดยโมโนเรลรูปแบบนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยบริษัทของ[[เยอรมนี]]อย่าง ALWEG
 
รถแบบคร่อมราว จะมีลักษณะเป็นรถล้อยางธรรมดา ซึ่งล้อยางจะติดตั้งไว้ที่ด้านใต้ท้องรถ กับที่กะบังข้างตัวรถ เพื่อให้ตัวรถสามารถหนีบยึดไว้กับราวคอนกรีตที่มีความกว้างราว ๆ 0.6-0.9 เมตรได้ รถแบบดังกล่าวถูกนำไปใช้แพร่หลายโดยบริษัทอัลเวก (ALWEG) สำหรับรถแบบแขวนไว้กับราว จะมีแคร่ล้อเหล็กซึ่งวิ่งบนราวเหล็ก ใต้แคร่จะแขวนตู้โดยสารไว้ ระบบดังกล่าวถูกบุกเบิกและนำไปใช้แพร่หลายโดยกลุ่มองค์กรเพื่อการศึกษาธุรกิจแห่งฝรั่งเศส (SAFEGE) และมีการใช้ที่เมืองวูปแปร์ตัล บาร์เมน และเอเบอร์เฟล ประเทศเยอรมนี
6,392

การแก้ไข