ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบิร์ดกะฮาร์ท"

โรบอต: แทนที่คำ
(replaceViaSearch)
(โรบอต: แทนที่คำ)
ถึงจังหวะในการวางตลาดที่ออกไล่ตามชุดแรกมาติดๆเกินไปก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง เพลงที่ติดหูเร็วที่
สุดจากชุดนี้คือ "Goodbye Song" และ "เอื้อมดาว" เมื่อหมดสัญญารวมถึงทางไนท์สปอตได้ปิด
ตัวลง เบิร์ดแยกตัวมาทำโปรเจ็คท์โปรเจกต์ System 4 กับเพื่อนๆในกลุ่มซึ่งก็เป็นเพื่อนของฮาร์ทด้วย ปลาย
ปี 2533 ต่อต้นปี 2534 เบิร์ดกะฮาร์ทเริ่มบันทึกเสียงงานชุดที่สาม "จากกันมานาน" บันทึกเสียงที่
สหรัฐอเมริกาเช่นเคย ชุดนี้ได้ออกกับค่ายคีตาเร็คคอร์ดส์ ได้รับการตอบรับที่ดีประมาณหนึ่งเมื่อ
138,643

การแก้ไข