ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง"

| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14|ชุดที่ 14]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526|พ.ศ. 2526]]|| bgcolor="#f6f6f6" |นาย[[สิน กุมภะ]]|| bgcolor="#f6f6f6" |นาย[[หอม ทองประเสริฐ]]|| bgcolor="#aacc99" |นาย[[เสริมศักดิ์ การุญ]]
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 15|ชุดที่ 15]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529|พ.ศ. 2529]]|| bgcolor="#ffb6b6" |นาย[[สมศักดิ์ ชาญด้วยกิจ]]|| bgcolor="#5f9ea0" |พลโท[[ฉลอม วิศมลวิสมล]]|| bgcolor="#d7e4f9" |นาย[[เสริมศักดิ์ การุญ]]
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16|ชุดที่ 16]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531|พ.ศ. 2531]]|| bgcolor="#f6f6f6" |นาย[[สิน กุมภะ]]|| bgcolor="#aacc99" |นาย[[สมศักดิ์ ชาญด้วยกิจ]]|| bgcolor="#aacc99" |นาย[[เสริมศักดิ์ การุญ]]
18,073

การแก้ไข