ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อ่าวไทย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
Robot: Automated text replacement (-ฟิลิปดา +พิลิปดา)
(→‎จังหวัดเพชรบุรี: เอาการก่อกวนออก)
(Robot: Automated text replacement (-ฟิลิปดา +พิลิปดา))
==== จังหวัดเพชรบุรี ====
 
จากจุดอักษร ก. [[ตำบลห้วยทรายเหนือ]] [[อำเภอชะอำ]] [[ละติจูด]] 12 [[องศา]]-35 [[ลิปดา]]45 [[ฟิลิปดาพิลิปดา]]เหนือ, ลองจิจูด 49 องศา-47 ลิปดา-30 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก; ขนานกับเส้นละติจูดไปถึงจุดหมายเลข (1) ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา-45 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก
 
จากจุดอักษร ข. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง[[จังหวัดเพชรบุรี]]กับ[[จังหวัดสมุทรสงคราม]]ไปถึงจุดหมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-10 ลิปดา-00 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก; แล้วขนานกับเส้นละติจูดไปถึงจุดหมายเลข (3), ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก จากจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก; ขนานกับเส้นลองจิจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (1) ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา-45 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก
 
==== จังหวัดสมุทรสงคราม ====
 
จากจุดอักษร ข. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดสมุทรสงครามไปถึงจุดหมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-10 ลิปดา-00 ฟิลิปดาตะวัออกพิลิปดาตะวัออก
 
จากจุดอักษร ค. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับ[[จังหวัดสมุทรสาคร]]ไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-10 ลิปดา-00 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก
 
==== จังหวัดสมุทรสาคร ====
 
จากจุดอักษร ค. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับจังหวัดสมุทรสาครไปถึงจุดหมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-10 ลิปดา-00 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก
 
จากจุดอักษร ง. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสมุทรสาครกับ[[จังหวัดธนบุรี]]ไปถึงจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก
 
จากจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก; ขนานกับเส้นละติจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-10 ลิปดา-00 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก
 
==== จังหวัดธนบุรี ====
 
จากจุดอักษร ง. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดธนบุรีไปถึงจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก
 
จากจุดอักษร จ. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดธนบุรีกับ[[จังหวัดสมุทรปราการ]] ขนานกับเส้นลองจิจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก
 
สำหรับพื้นที่จังหวัดธนบุรีในแผนที่นั้น ปัจจุบันคือ[[เขตบางขุนเทียน]] [[กรุงเทพมหานคร]]
==== จังหวัดสมุทรปราการ ====
 
จากจุดอักษร จ. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดสมุทรปราการ ขนานกับเส้นลองจิจูดไปถึงจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก
 
จากจุดอักษร ฉ. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับ[[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]ไปถึงจุดหมายเลข (4) ละติจุด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-45 ลิปดา-00 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก
 
จากจุดหมายเลข (4) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-45 ลิปดา-00 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก; ขนานกับเส้นละติจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก
 
==== จังหวัดฉะเชิงเทรา ====
 
จากจุดอักษร ฉ. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดฉะเชิงเทราไปถึงจุดหมายเลข (4) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-45 ลิปดา-00 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก
 
จากจุดอักษร ช. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับ[[จังหวัดชลบุรี]]ไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (4) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-45 ลิปดา-00 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก
 
==== จังหวัดชลบุรี ====
 
จากจุดอักษร ช. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดชลบุรีไปถึงจุดหมายเลข (4) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-45 ลิปดา-00 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก
 
จากจุดอักษร ซ. [[แหลมบ้านช่องแสมสาน]] [[ตำบลสัตหีบ]] [[อำเภอสัตหีบ]] ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา-45 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-57 ลิปดา-45 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก; ขนานกับเส้นละติจูดไปถึงจุดหมายเลข (1) ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา-45 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก
 
จากจุดหมายเลข (1) ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา-45 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก; ขนานกับเส้นลองจิจูดไปถึงจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก
 
จากจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก; ขนานกับเส้นละติจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (4) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือพิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-45 ลิปดา-00 ฟิลิปดาพิลิปดาตะวันออก
 
== สายน้ำในอ่าวไทย ==
138,643

การแก้ไข