ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอุปราช (บุญทวงษ์)"

{{ตายปี|2425}}
[[หมวดหมู่:เจ้านายฝ่ายเหนือ]]
[[หมวดหมู่:เจ้าอุปราชแห่งนครเชียงใหม่]]
[[หมวดหมู่:ณ เชียงใหม่]]
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)]]
54,729

การแก้ไข