ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย"

|| [[โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม]]
โรงเรียนสตรีกำแพงเพชร "นารีวิทยา" <small> (หญิง) </small>
|| [[พ.ศ. 25452454]]
[[พ.ศ. 2469]]
||<ref>[http://203.172.160.51/website/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=2 ประวัติโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม]</ref>
7

การแก้ไข