ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประมาณ ชันซื่อ"

แจ้งเป็นสถานีย่อยประเทศไทยด้วยสคริปต์จัดให้
(แจ้งเป็นสถานีย่อยประเทศไทยด้วยสคริปต์จัดให้)
{{วิกิประเทศไทย}}
'''ประมาณ ชันซื่อ''' เกิดเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2479 เป็นบุตรอำมาตย์โท เอกคู้ ชันซื่อ เป็นน้องชายนาย[[วรรณ ชันซื่อ]] อดีต[[ประธานรัฐสภา]] สำเร็จปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย[[ธรรมศาสตร์]] [[เนติบัณฑิตไทย]] ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต [[มหาวิทยาลัยเยล]] ประเทศ [[สหรัฐอเมริกา]] และปริญญาเอกดุษฎีกิตติมศักดิ์ [[มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดด์]] ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
130,832

การแก้ไข