ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคการเมือง"

พรรคการเมืองเป็นองค์กร(มีการบริหารจัดการ)
(พรรคการเมือง(ทั่วไป)ไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยหรือการเมิองไทย)
(พรรคการเมืองเป็นองค์กร(มีการบริหารจัดการ))
{{โปร}}
 
'''พรรคการเมือง''' เรียกย่อว่า '''พรรค''' คือ [[องค์กร]]ทาง[[การเมือง]]ที่รวบรวมแห่ลงของกลุ่มรวมบุคคลที่มีอุดมการณ์เดียวกันที่มีแนวคงามคิดทางดารเมืองความคิดทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ แบบเดียวกัน หรือ คล้ายคลึงกัน รวมกันเพื่อที่จะส่งบุคคลเข้ารับเลือกตั้ง เพื่อให้ได้เสียงข้างมากใน [[รัฐสภา]] และจัดตั้ง[[รัฐบาล]] เข้ามาบริหารประเทศตามแนวความคิด หรือ นโยบาย ที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของกลุ่ม ซึ่งถือเป็นลักษณะของ[[พรรคการเมือง]]ในหลักการหรือรูปแบบที่ยึดถือกันว่าเป็นสากล
 
ลักษณะสำคัญที่สุดที่ทำให้[[พรรคการเมือง]]มีลักษณะแตกต่างจากกลุ่มหรือชมราทางการเมืองอื่นๆ ก็คือ [[พรรคการเมือง]] จะต้องมีความปรารถนาหรือต้องการที่จะเป็น[[รัฐบาล]] เพื่อที่จะได้มีโอกาศโอกาสนำนโยบายของพรรคไปปฏิบัติจริง
 
== ดูเพิ่ม ==
130,352

การแก้ไข