ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

== สัญลักษณ์ ==
*'''สัญลักษณ์ประจำคณะ'''
สัญลักษณ์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ [[ควาย]] และ[[คันไถ]] หมายถึง การทำนาในสมัยก่อน ต้องใช้ควายและคันไถเป็นเครื่องมือในการปลูกข้าว เป็นรากฐานของการทำการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทย (น่าจะเป็นตราพระพิรุณทรงนาคนะครับ ลองพิจารณาเนื้อหาบทความตรงนี้ใหม่อีกที)
 
*'''สีประจำคณะ'''
ผู้ใช้นิรนาม