ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงพรตพิทยพยัต (พรต เดชา)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ชื่อ =หลวงพรตพิทยพยัต
| ชื่อตัว = <!--พารามิเตอร์เก่า ยกเลิกการใช้งานสำหรับการใช้งานใหม่ แต่มีไว้เพื่อให้การแสดงผลของแม่แบบที่ใช้พารามิเตอร์เก่าแสดงได้ถูกต้อง-->
| ชื่อภาพ =หลวงพรตLuangBrata.jpgJPG
| ขนาดภาพ =246px
| บรรยายภาพ =หลวงพรตพิทยพยัต
| คำบรรยายภาพ = <!-- พารามิเตอร์เก่า ยกเลิกการใช้งานสำหรับการใช้งานใหม่ แต่มีไว้เพื่อให้การแสดงผลของแม่แบบที่ใช้พารามิเตอร์เก่าแสดงได้ถูกต้อง -->
| ชื่อจริง =พรต เดชา
| เกิด = 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2438
| เกิด = <!--พารามิเตอร์เก่า ยกเลิกการใช้งานสำหรับการใช้งานใหม่ แต่มีไว้เพื่อให้การแสดงผลของแม่แบบที่ใช้พารามิเตอร์เก่าแสดงได้ถูกต้อง-->
| ตาย = <!--พารามิเตอร์เก่า ยกเลิกการใช้งานสำหรับการใช้งานใหม่ แต่มีไว้เพื่อให้การแสดงผลของแม่แบบที่ใช้พารามิเตอร์เก่าแสดงได้ถูกต้อง-->
| วันเกิด = 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2438
| ที่เกิด =
| วันตาย = <!-- ให้ใช้แม่แบบดังนี้ {{วันตายและอายุ|2483|6|3|2438|11|17}}-->
440

การแก้ไข