ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อันดับวานร"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
***** วงศ์ [[Atelidae]]
**** อนุอันดับ [[Catarrhini]]
***** วงศ์ใหญ่ [[Cercopithecoidea]] - ลิงโลกใหม่เก่า
****** วงศ์ [[Cercopithecidae]] - ลิงโลกใหม่เก่า
***** วงศ์ใหญ่ [[Hominoidea]] - เอป, ลิงไม่มีหาง, ลิงใหญ่
****** วงศ์ [[Hylobatidae]] - ชะนี
ผู้ใช้นิรนาม