ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สรอรรถ กลิ่นประทุม"

ในปี พ.ศ. 2544 นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ได้ย้ายมาสังกัด[[พรรคไทยรักไทย]] ในคราวที่พรรคความหวังใหม่ ยุบรวมกับพรรคไทยรักไทย และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/015/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 35 ราย)]</ref> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102304.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี]</ref> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00130868.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี]</ref> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00154678.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี จำนวน ๓๕ ราย]</ref> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที และได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ในปี พ.ศ. 2548 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบใน[[คดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549]]<ref>[http://www.moneychannel.co.th/Menu6/BreakingNews/tabid/98/newsid533/22585/Default.aspx เปิดรายชื่อ ทั้ง 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี !!!]</ref>
 
=== ช่วงเวลาที่ได้รับจากการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ===
ต่อมา ส.ส. ในกลุ่มของนายสรอรรถ กลิ่นประทุม จึงได้ย้ายเข้ามาสังกัด[[พรรคพลังประชาชน]] จนกระทั่งเมื่อมี[[คดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2551|การยุบพรรคพลังประชาชน]] ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุ่มของนายสรอรรถ จึงได้เข้ามาร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับ[[กลุ่มเพื่อนเนวิน]] และกลุ่มอื่นๆ ในนาม[[พรรคภูมิใจไทย]]<ref>[http://www.thaipost.net/news/180509/4846 และแล้วก็ถึงวาระ"ภูมิใจไทย"นำเสนอ]</ref>
 
 
อีกด้านหนึ่งนายสรอรรถ กลิ่นประทุม ใช้เวลาในระหว่างถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง (พ.ศ. 2553) เข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรุ่นที่ 11 และเป็นรุ่นเดียวกันกับนักการเมืองชื่อดังอีกหลายคน อาทิ นาย[[ประจวบ ไชยสาส์น]] นางสาว[[นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์]] ร้อยตรีหญิง[[ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี]] นาย[[สมพงษ์ อมรวิวัฒน์]] นายแพทย์[[บุรณัชย์ สมุทรักษ์]] ฯลฯ
 
 
=== หลังพ้นจากการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ===
27,522

การแก้ไข