ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

=== หน้าแก้ความกำกวมหรือคำอธิบายเกี่ยวกับชื่อหรือนามสกุล ===
 
ใช้สำหรับชื่อที่ซ้ำกันมาก หรืออาจมีได้หลายความหมาย เช่น เป็นชื่อเมืองหรือสิ่งอื่นที่มีบทความในวิกิพีเดีย ในกรณีนี้ทุกคนที่หากมีการกล่าวถึงบุคคลใดในบทความดังกล่าว บุคคลนั้นต้องมีผ่านเกณฑ์ความโดดเด่นข้างต้นเช่นกัน
 
สำหรับกรณีนามสกุล วงศ์สกุล หรือครอบครัว ให้ดูเกณฑ์ความโดดเด่นด้านล่าง
 
=== บุคคลอันมีชื่อจากเหตุการณ์เดียว ===
44,354

การแก้ไข