ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

=== หน้าแก้ความกำกวมหรือคำอธิบายเกี่ยวกับชื่อหรือนามสกุล ===
 
ใช้สำหรับชื่อที่ซ้ำกันมาก หรืออาจมีได้หลายความหมาย เช่น เป็นชื่อเมืองหรือสิ่งอื่นที่มีบทความในวิกิพีเดียเช่นกัน ในกรณีนี้ทุกคนที่กล่าวถึงในบทความต้องมีผ่านเกณฑ์ความโดดเด่นข้างต้นเช่นกัน
 
=== บุคคลอันมีชื่อจากเหตุการณ์เดียว ===
44,326

การแก้ไข