ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

(โรบอต เพิ่ม: uz:Vikipediya:Ensiklopedik ahamiyat (kishilar))
* ผู้ที่ทำงานเป็นเบื้องหลังเช่น นักประพันธ์เพลง ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน จำเป็นต้องได้รับรางวัลในวงการบันเทิงจึงจะถือว่ามีความโดดเด่น กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมีสมบัติตามข้อหนึ่งและข้อสามก็ได้
 
=== หน้าแก้ความกำกวมหรือคำอธิบายเกี่ยวกับชื่อหรือนามสกุล ===
=== บุคคลและนามสกุลพระราชทาน ===
 
* อาจจะเป็นนามสกุลหรือใช้สำหรับชื่อของชาวต่างชาติที่มีใช้ซ้ำกันเยอะจำนวนหนึ่งมาก หรืออาจมีได้หลายความหมายเช่นมีการใช้ชื่อนั้นเป็นชื่อของอย่างอื่นด้วย (เช่น เป็นชื่อเมือง)หรือสิ่งอื่นที่มีบทความในวิกิพีเดียเช่นกัน แต่ก็ ในกรณีนี้ทุกคนที่กล่าวถึงในบทความต้องมีผลงานหรือผ่านเกณฑ์ความสำคัญระดับประเทศหรือระดับโลก โดดเด่นข้างต้นเช่นกัน
* อาจเป็นนามสกุลหรือชื่อที่ซ้ำกันมาก เช่น สมชาย เป็นต้น อาจมีหน้ากำกวมได้ แต่ต้องเป็นบุคคลที่มีผลงานและมีความโดดเด่นเช่นกัน
 
=== บุคคลอันมีชื่อจากเหตุการณ์เดียว ===
44,099

การแก้ไข