ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิจินไท่จู่"

เก็บกวาด
(replaceViaSearch: ประสูติ)
(เก็บกวาด)
{{ชื่ออื่น|||จักรพรรดิไท่จู่}}
'''สมเด็จพระจักรพรรดิจินไท่จู่''' (ค.ศ.1068-1123) ทรงมีพระนามเดิมว่า '''หวันเอี๋ยน อากูดา''' (Wanyan Aguda) ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1068 (พ.ศ. 1611) ที่[[จื่อจู]]ทรงขึ้นครองราชย์เป็นปฐมจักรพรรดิแห่ง[[ราชวงศ์จิน]]เมื่อค.ศ.1115 (พ.ศ. 1658) ทรงพระนามว่า'''จักรพรรดิจินไท่จู่'''ขณะพระชนม์ได้47พรรษาโดยก่อนหน้านั้นทรงขึ้นเป็นหัวหน้าเผ่า[[หนี่เจิน]]
แทนพระเชษฐาที่สิ้นพระชนม์ทรงครองราชย์เพียง8ปีก็สวรรคตในปีค.ศ.1123 (พ.ศ. 1666) ขณะพระชนม์ได้55พรรษา
พระราชอนุชาจึงขึ้นครองราชย์เป็น[[จักรพรรดิจินไท่จง]]
 
== พระบรมวงศานุวงศ์ ==
* พระราชบิดา:หวันเอี๋ยนเหอลี่เป่า (完颜劾里钵)
* พระราชมารดา:อี๋เจี่ยนฮองเฮา จากสกุล นาล่าน (翼简皇后拏懒氏)
* พระเชษฐา:จินคังจง หวันเอี๋ยนฮู่หย่าซู๋ (金康宗完颜乌雅束)
* พระอนุชา
** อ๋องเว๋ย หวันเอี๋ยนหว๋อไต๋ (魏王完颜斡带)
** [[จักรพรรดิจินไท่จง]] หวันเอี๋ยนอู่ฉี่หม่าย (金太宗完颜晟,名 吴乞买)
** อ๋องเลี้ยว หวันเอี๋ยนเซี๋ยเย่ (辽王完颜杲,名 斜也)
** อ๋องเว๋ย หวันเอี๋ยนหว๋อไซ๋ (卫王完颜斡赛)
** อ๋องลู่ หวันเอี๋ยนหว๋อเจ่อ (鲁王完颜斡者)
** อ๋องฮ๋าน หวันเอี๋ยนอู่กู๋ไน่ (汉王完颜乌故乃)
** อ๋องลู่ หวันเอี๋ยนตูมู่ (鲁王完颜阇母)
** อ๋องอี๋ หวันเอี๋ยนช้าล๋า (沂王完颜查剌)
** อ๋องยุ๋น หวันเอี๋ยนอู่ตัวปู่ (郓王完颜昂,名 吾都补)
* ฮองเฮา พระสนม และพระโอรสธิดา
** เชิงหมู่ฮองเฮาจากสกุลต้างกั๋ว (圣穆皇后唐括氏)
*** องค์ชายห้า จินฮุ่ยจง หวันเอี๋ยนซงจุ๋น พระบิดาของ[[จักรพรรดิจินซีจง (หว่านเอี๋ยน เหอล่า)|จักรพรรดิจินซีจง]] (五子、嫡长子金徽宗完颜宗峻,名 绳果)
*** องค์ชายเจ็ด อ๋องเฟิง หวันเอี๋ยนซงเฉา (七子丰王完颜宗朝,名 乌烈 (列蒲阳虎) )
*** อ๋องเจ๋า หวันเอี๋ยนซงเจี้ย (赵王完颜宗杰,名 没里野)
** กวงอี๋ฮองเฮาจากสกุลเป้ยหม่าน (光懿皇后裴满氏)
*** องค์ชายใหญ่ อ๋องเลี้ยว หวันเอี๋ยนซงก๋าน พระบิดาของพระเจ้าจินเต๋อจง (长子辽王完颜宗干,名 斡本(海陵王时为金德宗,金世宗时降为辽王) )
** ฉินเซี๋ยนฮองเฮาจากสกุลเฮอเซ่อลี่ (钦宪皇后纥石烈氏)
*** องค์ชายรอง อ๋องซ๋ง หวันเอี๋ยนซงหว๋าง (二子宋王完颜宗望,名 斡离不)
*** องค์ชายหก อ๋องเฉิน หวันเอี๋ยนซงจุ๋น (六子陈王完颜宗隽,名 讹鲁观)
*** อ๋องเฉิ้น หวันเอี๋ยนเอ้อลู่ (沈王完颜讹鲁)
** ซวนเซี๋นฮองเฮาจากสกุลปู๋ซ๋าน (宣献皇后仆散氏)
*** องค์ชายสาม จินรุ๋ยจง หวันเอี๋ยนซงเอี้ยว (三子金睿宗完颜宗尧,名 讹里朵)
*** อ๋องบิน หวันเอี๋ยน เอ้อลู่ตัว (豳王完颜讹鲁朵)
** พระสนมหยวน (乌古论元妃)
*** องค์ชายสี่ อ๋องเลี้ยง หวันเอี๋ยนซงบี๋ (四子梁王完颜宗弼,名 兀术)
*** องค์ชายแปด อ๋องเว๋ย หวันเอี๋ยนซงเฉี้ยง (八子卫王完颜宗强,名 阿鲁)
*** องค์ชายเก้า อ๋องซู่ หวันเอี๋ยนซงหมิ่น (九子蜀王完颜宗敏,名 阿鲁补)
** พระสนมเสี่ยวชวง (萧崇妃)
*** อ๋องจี๋ หวันเอี๋ยนซี้นี้เลี๋ย (纪王完颜习泥烈)
*** อ๋องซี หวันเอี๋ยนนิ้งจี้ (息王完颜宁吉)
*** อ๋องจู่ หวันเอี๋ยนอ๋านซุน (莒王完颜燕孙)
** เนี้ยงจี่อ ตู้ นู่ เค่อ (娘子独奴可)
*** อ๋องเย๋ หวันเอี๋ยนหว๋อฮู (邺王完颜斡忽)
 
 
{{เริ่มกล่อง}}
130,289

การแก้ไข